Rok szkolny 2007/2008

Kółko przyrodnicze
dla klas IV -VI

Wtorek 13.35 - 14.20Ziemia nie należy do nas -
my należymy do Ziemi

        Zajęcia kółka przyrodniczego prowadzone są we wtorki na 7 godz. lekcyjnej. Ze względu na dużą liczbę uczestników dokonano podziału na grupy wiekowe(jeden tydzień – klasy IV, drugi tydzień - uczniowie klas V i VI).
Uczniowie uczestniczący w zajęciach mają możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych, jak również pogłębiania wiedzy przyrodniczej. Wyrabiają samodzielność myślenia i działania oraz systematyczność, dokładność i inicjatywę w podejmowanych działaniach.
Kształtują czynne postawy ekologiczne; opiekują się kwiatami i hodowlami szkolnymi.
Dokonują obserwacji przyrodniczych, na bazie których notują wyniki oraz wnioskują.
Prowadzą ćwiczenia w mikroskopowaniu, wyznaczają kierunki świata, orientują plan czy mapę.
U uczniów uczestniczących systematycznie w zajęciach kółka daje się zaobserwować dużą aktywność, zaangażowanie oraz ekologiczne reakcje.

AKCJA ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII ZAKOŃCZONA


         Zakończyliśmy drugi rok funkcjonowania szkolnego programu „REBA”. Tegoroczna akcja zbiórki zużytych baterii również zakończyła się sukcesem. Zebraliśmy trzy pojemniki baterii. Teraz czekamy na przyznanie szkole punktów, które zamienimy odpowiednio na wybrane nagrody. W przyszłym roku znowu przystąpimy do programu, BĄDŹCIE Z NAMI !!
OBCHODY TYGODNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE


         Dzień Ziemi, czyli Earth Day – święto zapoczątkowane przez G.Nelsona, senatora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w celu zwrócenia uwagi i zainteresowania społeczeństwa amerykańskiego problemami środowiska naturalnego. Po raz pierwszy obchodzony był 22 kwietnia 1970r. W 1990 roku Dzień Ziemi został ogłoszony świętem międzynarodowym.

W Polsce Dzień Ziemi jest obchodzony corocznie od 1990 roku. Liga Ochrony Przyrody i inne organizacje wykorzystują ten dzień na organizowanie publicznych akcji o charakterze ekologicznym

Franciszek z Asyżu/1181-1226/- święty katolicki, Mistyk średniowieczny, diakon, założyciel zakonu franciszkanów, stygmatyk, misjonarz, nazywany Biedaczyną z Asyżu, uważany za prekursora ekologii.


         Świętego Franciszka z Asyżu zalicza się do tych świętych i sławnych mężów, którzy odnosili się do przyrody, jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu.

Przed dwudziesty laty Ojciec święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka niebieskim patronem ekologów. Dzisiaj, dwadzieścia lat później pragniemy wyrazić bogu naszą wdzięczność za dar św. Franciszka, za jego przykład, za to, że ukazuje nam, w jaki sposób człowiek wierzący powinien podchodzić do spraw przyrody. Franciszek żył w przyjaźni ze stworzeniem i kiedy tylko mógł, wyrażał to w różny sposób. Myśląc o Franciszku widzimy go, jak przywracał wolność ptakom i rybom, przenosił robaka z drogi, by nikt go nie rozdeptał, jak głosił ptakom Słowo Boże. Kwiaty nazywał resztką rajskiego kobierca, po którym przechadzał się Najwyższy Pan. Stworzenia wyczuwały miłość Franciszka i odwzajemniały się posłuszeństwem. Ptaki milkły, gdy przemawiał, z wilkiem zawarł przymierze, by nie krzywdził mieszkańców Gubbio. Święty Franciszek nie tylko czuł i widział, ale realnie przeżywał Obecność Boga w przyrodzie. W każdym stworzeniu widział nierozerwalny związek ze Stwórcą, każde stworzenie było dla niego ogromnym darem Bożym. Obcowanie z przyrodą jest jednocześnie obcowaniem ze Stwórcą, co więcej, jest jakby drabiną, która pomaga mu wspiąć się na wyżyny ducha ludzkiego. Przyroda była dla niego świątynią mieszkającego w niej Boga.

        DEKALOG ŚW. FRANCISZKA

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.

2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoja wartość.WYCIECZKA DO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI W ZABŁOCIU

        21 kwietnia pojechaliśmy do Zabłocia, gdzie zwiedziliśmy Zakład Ekologiczny „GOSPODARKA ODPADAMI”. Dowiedzieliśmy się jak są sortowane śmieci. Zobaczyliśmy składy szkła, plastiku, makulatury. Dużo śmieci pochodziło też właśnie z Pawłowic. Właściciele zakładu opowiedzieli nam, że niektóre śmieci są surowcem wtórnym czyli podlegają recyklingowi. Ludzie przez swoją nierozwagę wyrzucają nie tylko śmieci. Pracownicy czasami znajdują: kolczyki, pierścionki, łańcuszki, a nawet telefony komórkowe. Ta wycieczka była bardzo pouczająca. Pozwoliła mi zgłębić wiedzę o recyklingu.

                                Michał Lebioda Kl. IV D


ZNAKI TOPOGRAFICZNE


         Kiedy stało się możliwe oglądanie Ziemi z bardzo wysoka, na przykład z samolotu, okazało się, że rzeki, tory kolejowe, drogi wyglądają jak linie, domy i drzewa jak punkty, a jeziora, stawy, lasy czy pola uprawne jak barwne plamy. I tak właśnie zaznaczamy je na planie lub mapie.

Znaki, którymi na planie lub na mapie przedstawiamy obiekty znajdujące się w terenie, nazywamy znakami topograficznymi. Dzielimy je na:
Powierzchniowe – zaznacza się nimi na przykład: lasy, łąki, pola uprawne, jeziora, zabudowania,
Liniowe – służą do oznaczania na przykład: dróg, ścieżek, torów kolejowych, rzek,
Punktowe, na przykład pojedyncze drzewo, most, kościół, budynek, przystanek autobusowy.
Znaki topograficzne na różnych planach (mapach)mogą się od siebie różnić, dlatego jest konieczne ich objaśnienie. Znajduje się ono zwykle obok planu(mapy), w legendzie. .SKŁADNIKI POGODY


         Kiedy pada deszcz często mówimy, że nie ma pogody. W rzeczywistości pogoda jest zawsze ,możemy tylko powiedzieć , że pogoda jest ładna lub brzydka. Pogoda jest stanem atmosfery, czyli powłoki gazowej otaczającej Ziemię. O tym, jaka jest pogoda danego dnia na określonym obszarze, decydują składniki pogody, czyli: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, wiatr, zachmurzenie nieba, opady atmosferyczne. Telewizja, internet, prasa, radio często podają prognozę pogody, czyli informację o przewidywanej pogodzie na dziś, jutro lub kolejne dni. Zawiera ona dane dotyczące większości składników pogody.

PODSTAWOWYM ELEMENTEM POGODY JEST TEMPERATURA POWIETRZA


         Na podstawie podanej temperatury powietrza orientujemy się, czy następnego dnia będzie zimno czy ciepło. Temperaturę mierzymy w STOPINIACH CELSJUSZA.. Przyrządem służącym do jej mierzenia jest TERMOMETR.


Dobowy wykres temperatury powietrza:

Kodeks przyrodnika


         Podczas spotkania na kółku przyrodniczym nasza grupa postanowiła zaprojektować legitymację. Będzie ją posiadał każdy przyjaciel przyrody należący do naszego kółka.

        Najpierw zastanawialiśmy się nad układem graficznym, a następnie nad punktami do Kodeksu Postępowania. Wybraliśmy 7 punktów według nas najważniejszych, o których musi pamiętać każdy posiadacz legitymacji. Oczywiście jest w niej także miejsce na zdjęcie przyjaciela przyrody.


Oto przykłady legitymacji:

PARKI NARODOWE W POLSCE :


         Groźne turnie skalne , ukwiecone hale , ciekawe jedliny i buczyny górskie na południu .Na nizinach pradawne puszcze ,moczary i grzęzawiska ,tysięczne stawy i jeziora .Nad morzem bezludne plaże ,urwiste klify ,kroczące góry piasku .Wszystko to tętni odwiecznym rytmem walki i śmierci . Polskie parki narodowe są prawdziwymi perłami na mapie przyrody świata.
         Na kilku zajęciach kółka przyrodniczego omawialiśmy parki narodowe w Polsce. Na terenie Polski znajdują się 23 parki narodowe o łącznej powierzchni przekraczającej 3000 km ˛.Osiem z nich zostało uznanych przez UNESCO za rezerwaty Biosfery:

-Białowieski Park Narodowy
-Babiogórski Park Narodowy
-Bieszczadzki Park Narodowy
-Kampinoski Park Narodowy
-Karkonoski Park Narodowy
-Poleski Park Narodowy
-Słowiński Park Narodowy
-Tatrzański Park Narodowy


         Ponadto jeden z naszych parków narodowych –Białowieski Park Narodowy został umieszczony na liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO- konwencji chroniącej dobra kulturalne i naturalne o wybitnym znaczeniu dla całej ludzkości.
         Prawie wszystkie rodzaje środowisk naturalnych występujące w naszym kraju są chronione ,a liczba parków narodowych zapewnie wzrośnie.
         Najstarszym parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy ,a najmłodszy Park Narodowy Ujście Warty istnieje od lipca 2001r.Prawdziwym unikatem w skale Europy jest Dolina Środkowej Wisły. Tylko tutaj można zobaczyć tysiące starorzeczy, wysp i piaszczystych wysepek porośniętych zaroślami wierzbowymi lub bardzo bujnymi lasami łęgowymi. Drzewa w łęgach dorastają gigantycznych rozmiarów i nawet krzewy – np. leszczyna osiąga wielkość drzew, wyjątkowo bogate runo i liczne pnącza sprawiają wrażenie ,że znaleźliśmy się w równikowym lesie deszczowym. .Rzeka raz płynie leniwie ,to znów przyśpiesza tworząc wiry i podmywając wysokie brzegi ,gdzie w norach licznie gniazdują jaskółki brzegówki i zimorodki.
         W innych miejscach tworzą się płycizny i rozległe łachy piaszczyste.


Mapki przedstawiające rozmieszczenie parków narodowych w Polsce i ich symbole:


Prace uczniów:

MIKROSKOPOWANIE


         Podczas zajęć kółka przyrodniczego przerabialismy temat "Oglądanie komórek różnych organizmów pod mikroskopem".
         Do tego zadania zostały wykorzystane preparaty przyniesione przez uczniów, jak również preparaty szkolne. Niektóre preparaty wykonywaliśmy samodzielnie. Oglądaliśmy między innymi komórki takich oraganizmów jak krew muchy, liści kwiatów doniczkowych, czy skrzydła ćmy.
         Po porównaniu kształtów poszczególnych komórek okazało się, że każdy organizm posiada komórki o innej budowie i kolorze.
         Jedna komórka należy tylko do jednego rodzaju organizmu.
         Na zakończenie zajęć rysowaliśmy poszczególne komórki na kartkach bloku technicznego.

Marta Król kl. VZNÓW ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE


         W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczynamy drugi rok funkcjonowania szkolnego programu zbierania baterii. W ubieglym roku zebraliśmy 59 kg baterii. Szkoła uzyskała 59 pkt. Według przelicznika: 1 kg = 1 pkt. W nagrodę za zgromadzone punkty otrzymaliśmy pomoce naukowe-globusy do pracowni przyrodniczej.(1 globus = 9 pkt)

ZACHĘCAMY DO DALSZEGO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bliższe informacje: www.reba.pl

OBSERWACJE W TERENIE


         Na kółku przyrodniczym udaliśmy się całą grupą do ogródka przyszkolnego, aby przeprowadzić obserwację drzew liściastych i igastych.
         Każdy z uczestników otrzymał do pomocy lupę, taśmę mierniczą oraz kartę pracy do notowania swoich spostrzeżeń.
         Naszym zadaniem było opisanie wyglądu drzew, barwy i wielkości liści, kształtu liści, cech kory, a także zmierzenie obwodu pnia. Przez lupę mogliśmy się dokładnie przyjrzeć budowie liści.
         Poprzez zabawę uczyliśmy się notować wyniki obserwowanych obiektów przyrody ożywionej. To były ciekawe zajęcia.

         Przykłady kart pracy :ARCHIWUM

Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2007/2008
Rok szkolny 2006/2007
Rok szkolny 2005/2006

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Do wakacji pozostało:
2
dni
0
3
godzin
3
5
minut

plan1