INFORMATYKA - LOGO        

.

LOGO KOMENIUSZ
lekcja 4


Co potrafi nasz żółw? - funkcje liczbowe.

O funkcjach i procedurach.

Ćwiczenia z funkcji liczbowych.

Powrót do geometrii.

Lekcja 3

wstecz

.

.

.

.


Program Logo Komeniusz poza możliwością rysowania umożliwia nam wykonywanie wielu innych zadań. Do ulubionych dziedzin naszego żółwia oprócz „powolnego” przemieszczania się po ekranie graficznym należy matematyka. Żółwie umiejętności wykonywania elementarnych działań matematycznych nie są może imponujące, ale to dzięki nam może stać się sprawnym matematykiem.


Co potrafi nasz żółw? - funkcje liczbowe.


Do podstawowych funkcji liczbowych opanowanych przez żółwia należą:


Jak widzimy polecenia zawarte w powyższej tabelce pozwalają żółwiowi na wykonanie podstawowych obliczeń. Wszystkie obliczenia wykonywane są na liczbach, więc parametrami tych poleceń zawsze bądą liczby. W zależności od funkcji, może ona wymagać podania dwóch parametrów np. SUMA lub tylko jednego np. LOSOWA. Do wyświetlania wyników potrzebne będzie nam polecenie PISZ, które wyświetli nam rządany wynik na ekranie tekstowym. Zobaczmy jak stosuje się przedstawione funkcje.

.


ĆWICZENIA:

1. Oblicz sumę i różnicę liczb 234,56 i 53,97.

a) ? pisz suma 234,56 53,97
    ? 288,53

b) ? pisz różnica 234,56 53,97
    ? 180,59

Polecenienia SUMA i RÓŻNICA obliczają odpowiednio sumę i różnicę dwóch liczb.

.

2. Oblicz iloczyn i iloraz liczb 45,67 i 12,3.

a) ? pisz iloczyn 45,67 12,3
    ? 561,74

b) ? pisz iloraz 45,67 12,3
    ? 3,71

Polecenienia ILOCZYN i ILORAZ obliczają odpowiednio iloczny i iloraz dwóch liczb.

.

3. Wykonaj następujące działanie:

a) ? pisz ilorazc 45,67 12,3
    ? 3

Co robi polecenie ILORAZC? Skąd taki wynik? Wynikiem dzielenia liczb 45,67 przez 12,3 jest liczba 3,71... a nasz wynik to tylko 3. No właśnie, bo wynikiem działania tej funkcji jest całkowita część z dzielenia tych liczb czyli liczba 3.

.

4. Oblicz resztę z dzielenia liczb 26 i 12.

a) ? pisz reszta 26 12
    ? 2

Oblicza resztę pozostającą z dzielenia pierwszej liczby przez drugą. 26/12 = 2 całe i 2 reszty czyli funkcja w wyniku zwraca właśnie tą resztę czyli liczbę 2.

.

5. Oblicz pierwiastek liczby 141.

a) ? pisz pwk 144
    ? 12

Oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby.

.

6. Stwórz liczbę losową w zakresie od 0 do 100 i wylosuj ją 10 razy.

a) ? pisz losowa 100
    ? 45
    ? pisz losowa 100
    ? 37
    ? pisz losowa 100
    ? 8
    ? pisz losowa 100
    ? 95
    ? pisz losowa 100
    ? 51
    ? pisz losowa 100
    ? 29
    ? pisz losowa 100
    ? 7
    ? pisz losowa 100
    ? 87
    ? pisz losowa 100
    ? 68
    ? pisz losowa 100
    ? 16

b) powtórz 10 [pisz losowa 100]
    ? 9
    ? 56
    ? 76
    ? 79
    ? 42
    ? 34
    ? 93
    ? 2
    ? 19
    ? 80

W podpunkcie a wykonujemy 10 razy to samo polecenie polegające na wylosowaniu liczby w zakresie od 0 do 100 wyznaczonej przez parametr funkcji LOSOWA. Zobaczmy jak szybko uzyskamy ten sam rezultat stosując polecenie POWTÓRZ.

.

Zobaczmy czy nasz żółw nie potrafi czegoś więcej:

.

7. Krótkie formy wykonywania obliczeń:

a) ? pisz 4 + 4
c) ? pisz 5 * 7

b) ? pisz 89 – 7
d) ? pisz 81 / 9

Program Logo Komeniusz pozwala na stosowanie skróconych form funkcji liczbowych znanych nam z codziennej matematyki! I tak formami skrótowymi poleceń SUMA, RÓŻNICA, ILOCZYN i ILORAZ są znaki "+", "-", "*", "/".

.

8. Wykonywanie działań na więcej niż dwóch liczbach:

a) ? pisz 4 + 4 + 9
c) ? pisz 5 * 7 * 3

b) ? pisz 89 – 7 –5

Dlaczego by nie wykonywać działań na więcej niż dwóch liczbach? I na to pozwala nam ten żółwi matematyk.

.

9. Zadania z kolejnością wykonywania działań:

a) ? pisz 2 + 6 * 8
    ? 50

b) ? pisz 45 / 9 - 10 * 2
    ? – 15

Nasz żółw jest nawet tak inteligentny, że sam potrafi rozstrzygnąć kolejność rozwiązywania poszczególnych działań. Czyż nie jest to wspaniałe?

.

10. Zadania z nawiasami:

a) ? pisz 45 / (9 - 10) * 2
    ? – 90/p>

b) ? pisz 9 + (7 - (55/11))
    ? 11

Nawiasy? Dla żółwia to kolejna "bułka z masłem", może lepiej świeżutka marchewka :).

.
O funkcjach i procedurach.


No a teraz nauczmy naszego żółwia czegoś nowego:
Zanim jednak to zrobimy przypomnijmy sobie coś o procedurach i funkcjach.


PROCEDURA = SKUTEK

FUNKCJA = WYNIK


Jak tworzymy nową funkcje? Oto przykłady:
No to bieżmy się do pracy?


Ćwiczenia z funkcji liczbowych

.

1. Napisz funkcję znajdującą średnią z trzech liczb.

przykład:
    ? ŚREDNIA 10 15 35
    Błąd: Nie wiem co zrobić z 20.

Napisaliśmy funkcję obliczającą średnią z trzech liczb. Jak ona oblicza tę średnią? Bieże trzy podane przez nas liczby (zmienne :A :B :C) dodaje je razem i dzieli przez 3 (druga linijka kodu). Należy zwrócić uwagę na polecenie WYNIK, które powoduje, że funkcja informuje nas o wyniku obliczenia - zobacz przykład.

.

2. Napisz funkcję obliczającą procent z liczby.

Przypomnij sobie jak oblicza się procent z liczby? Najpierw zamienia się procent na ułamek dziesiętny o mianowniku 100 a potem mnoży się go przez tę liczbę.

przykład:
    ? PROCENT 20 90
    Błąd: Nie wiem co zrobić z 18.

Funkcja oblicza, w drugiej lini kodu, podany procent (parametr :A) z liczby (parametr :B) w wyżej opisany sposób.

.

3. Napisz funkcję znajdującą mniejszą liczbę z dwóch podanych.

przykład:
    ? MIN 123 94
    Błąd: Nie wiem co zrobić z 94.

Mamy tu do czynienia z nowym elementem a mianowicie z poleceniem warunkowym JEŻELI. Składa się ono z warunku (:a < :b - porównanie dwóch liczb), który jest sprawdzany na początku wykonywania polecenia. Jeżeli warunek jest spełniony (tzn. B jest większe od A) to wykonywane są polecenia zawarte w nawiasie a jeżeli nie to program przechodzi do następnego rozkazu. W ten sposób przy spłnieniu warunku funkcja wypisze liczbę :A (ona jest mniejsza) a gdy warunek nie będzie spełniony (tzn. że :A jest większe) wypisze pierwszą liczbę :B. Czyli tak jak chcieliśmy wypisze mniejszą liczbę z dwóch podanych.

.

4. Napisz funkcję znajdującą większą liczbę z dwóch podanych.

Należy do funkcji MIN wprowadzić zmiany tylko w instrukcji warunkowej JEŻELI i oczywiście podać nową nazwę funkcji np. MAX.

przykład:
    ? MAX 99 94
    Błąd: Nie wiem co zrobić z 99.

.

5. Wymyśl jeszcze jakąś inną ciekawą funkcję.

.
Powrót do geometrii.

.

6. Napisz funkcję obliczającą pole powierzchni kwadratu.

przykład:
    ? PKWADRAT 10
    Błąd: Nie wiem co zrobić z 100.

Ta prosta funkcja oblicza pole kwadratu ze znanego wszystkim wzoru (druga linijka kodu).

.

7. Napisz funkcję obliczającą jednocześnie pole i obwód prostokąta.

przykład:
    ? POPROSTOKĄT 10 5
    ? pole:
    ? 50
    ? obwód:
    ? 30

Aby nasza funkcja mogła przekazać dwa wyniki nie możemy użyć już polecenia wynik, zastępujemy je poleceniem pisz, które wypisze nam wyniki na ekranie. Dodatkowo możemy wykorzystać to polecenie do wypisywania dodatkowych informacji o prezentowanych wynikach.

.

8. Napisz funkcję obliczającą pole powierzchni trójkąta.

przykład:
    ? PTRÓJKĄT 10 5
    ? pole:
    ? 25

Kolejna funkcja obliczająca pole figury według podanego wzoru. Zauważmy tu jednak nazwy naszych zmiennych. Nazwy te odzwierciedlają dokładnie liczby, które reprezentują. Taki sposób programowania jest najbardziej przejrzysty nie tylko dla progrmisty.

.

9. Napisz funkcję obliczającą powierzchnię, objętość i obwód sześcianu.

przykład:
    ? PVSZEŚCIAN 5
    ? powierzchnia:
    ? 150
    ? objętość:
    ? 125
    ? obwód krawędzi:
    ? 60

Pewnie powiesz: Co za skomplikowana funkcja? W gruncie rzeczy nie tak bardzo. Zobacz jak żółw łatwo sobie radzi z takimi funkcjami... a potrafi znacznie więcej. Wszystko zależy tylko od jego "tresera" czyli Ciebie.

.

10*. Napisz podobną funkcję dla prostopadłościanu.

.
do góry

wstecz