Tradycje           
             NOBEL...

 

SZKOLNY NOBEL, OMNIBUS I WSZYSTKO WIEM         Konkurs "Szkolny Nobel" odbył się po raz pierwszy w roku szkolnym 1996/97 z inicjatywy władz Samorządu Uczniowskiego. Od tej pory odbywa się corocznie.
         "Szkolny Nobel" z poszczególnych przedmiotów jest przeznaczony głównie dla uczniów najstarszych klas. Jest konkursem trudnym, bo sprawdza umiejętności i wiadomości z przedmiotu na poziomie ponadpodstawowym, często wymaga wiedzy ponadprogramowej. Organizatorem konkursu jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego, ale "Noble" z poszczególnych przedmiotów przygotowują i sprawdzają nauczyciele. Konkurs rozgrywany jest zawsze w dwóch etapach. Pierwsza część to eliminacje pisemne. Uczniowie rozwiązują testy, wykonują zadania i polecenia z danego przedmiotu. Do drugiego etapu przechodzą ci, którzy zdobyli ponad połowę przewidzianych punktów. Część finałowa rozgrywana jest pisemnie lub ustnie. Punkty z obydwu etapów są sumowane. "Szkolny Nobel" cieszy się dużym uznaniem uczniów i nauczycieli. Jest uważany za najbardziej prestiżowy z konkursów wewnątrzszkolnych.
         "Omnibus" ma nieco krótszą historię niż "Szkolny Nobel" i przeznaczony jest dla nieco młodszych uczniów. Rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: w klasach czwartych i w piątych. Uczniowie rozwiązują test, który sprawdza wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów, często wymaga wiedzy ponadprogramowej. Pytania do testu opracowują i sprawdzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Konkurs organizuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Najkrótszą historię ma konkurs "Wszystko wiem", który przeprowadza się od roku szkolnego 2000/2001. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich. Konkurs organizują i przeprowadzają nauczyciele tych klas. Odbywa się w trzech częściach: edukacja polonistyczna, matematyczna i język angielski. W każdej kategorii wyłania się zdobywców miejsc I-III.
         Trzy główne konkursy: "Szkolny Nobel", "Omnibus", "Wszystko wiem" odbywają się pod koniec roku szkolnego (Najdłużej, ze względu na dwuetapowość, trwają "Noble"). Zdobywcy miejsc I-III otrzymują cenne książki. Nagrody wręczane są na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Wyniki konkursów zamieszcza się w gazetce szkolnej, na tablicy ogłoszeń i na szkolnej stronie internetowej.


ROK SZKOLNY 2010/2011

Zwycięzcami „Szkolnego Nobla” 2011 zostali:
- z języka polskiego – Radek Krupa z VI a,
- z języka angielskiego – Kasia Lenik z VI a,
- z matematyki – Przemek Chodór z VI c,
- z historii – Kasia Lenik z VI a,
- z przyrody – Marcelina Lebiedzik z VI b,
- z informatyki – Patryk Kaczyński z V b,
- z muzyki – Kasia Lenik z VI a,
- z plastyki – Marcelina Lebiedzik z VI b,
- z religii – Daria Apel z VI a

Zwycięzcami „Omnibusa” 2011 zostali:
- w klasach czwartych – Kasia Maron z IV c i Daniel Synowiec z IV b,
- w klasach piątych – Krzysztof Bednorz z V a

W klasach trzecich tylko nauczycielka języka angielskiego przeprowadziła ze swojego przedmiotu konkurs pod hasłem „Wszystko wiem”. Zwyciężyła w nim Olga Zajączkowska z klasy III a.

[Trzecioklasistki – laureatki konkursu „Wszystko wiem” (język angielski)]

[Najlepsi w konkursie „Omnibus” dla klas czwartych]

[Krzysiu Bednorz – zwycięzca „Omnibusa” dla klas piątych ]

[Laureaci „Szkolnego Nobla” z języka polskiego. Ci uczniowie z VI a: Kasia, Daria i Radek najczęściej zajmowali miejsca na podium w tegorocznej edycji głównych konkursów szkolnych]

[Zdobywcy trzech czołowych miejsc w konkursie „Szkolny Nobel” z przyrody.]


ROK SZKOLNY 2009/2010

         Główne konkursy szkolne: „Nobel”, „Omnibus”, „Wszystko wiem” nadal cieszyły się wielkim zainteresowaniem i uznaniem uczniów. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody na akademii w dniu 25 czerwca 2010 r. W „Szkolnym Noblu” największe sukcesy odnieśli: Łukasz Staszkiewicz z VI d i Przemek Zagurda z VI b. Startowali niemal we wszystkich konkursach i zdobywali w nich czołowe lokaty.
W tegorocznej edycji Nobla zwycięzcami zostali:
- z języka polskiego – Łukasz Staszkiewicz, VI d
- z matematyki – Martyna Olczyk z VI c
- z przyrody – Przemek Zagurda, VI b
- z języka angielskiego – Joanna Warchoł z VI b
- z historii – Radek Lech z VI c
- z informatyki – Łukasz Staszkiewicz, VI d
- z plastyki – Przemek Zagurda z VI b, Arek Chodór i Mateusz Osiadły z VI a
- z muzyki – Dominika Żak z VI c
- z wychowania fizycznego – Ola Podleżyńska z VI b i Olek Kolano z V c
- z religii – Łukasz Staszkiewicz z VI d
W tegorocznym konkursie Omnibus zwyciężyli:
- w klasach czwartych – Natalia Humska z IV c i Krzysztof Bednorz z IV a
- w klasach piątych – Kasia Lenik z V a
W konkursie „Wszystko wiem”, w którym udział brali trzecioklasiści zwycięstwa odnieśli:
- z edukacji matematycznej - Witek Klepek z klasy III c
- z edukacji polonistycznej – Mateusz Wiatrok z III c i Patryk Kubieniec z III a
- z języka angielskiego – Mateusz Wiatrok z III c

[Przemek i Łukasz najczęściej pozowali do zdjęć, bo dostali najwięcej nagród za sukcesy w „Noblach”. Mistrzem w dziedzinie historii okazał się jednak Radek Lech.]

[Najwięcej laureatów miał „Nobel” z wychowania fizycznego, bo rozgrywany był w kategorii dziewcząt i chłopców.]

[Wielu chłopców marzy o zwycięstwie w Noblu z informatyki. W 2010 szczęściarzy było dwóch: Łukasz z VI d i Mateusz z VI a. ]

[„Omnibusa” dla klas czwartych zdominowali uczniowie IV a, którzy zdobyli I, II i III miejsce.]

[Laureaci „Omnibusa” dla klas piątych.]


ROK SZKOLNY 2008/2009

         Konkurs„Szkolny Nobel’2009” cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów klas szóstych. Niektórzy uczniowie startowali w kilku konkursach i we wszystkich zajmowali miejsca w czołowej trójce. Najczęściej na podium stawali: Marta Król, Agnieszka Szymańska i Michał Bochnak z klasy VI a, Kamil Bączkiewicz i Irek Florek z VI b.
Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:
- z języka polskiego – Marta Król, VI a
- z języka angielskiego – Justyna Wituła, VI a
- z matematyki – Irek Florek, VI b
- z przyrody – Agnieszka Szymańska, VI a
- z historii – Piotr Szołdra, VI b
- z informatyki – Kamil Bączkiewicz, VI b
- z plastyki - Agnieszka Szymańska, VI a
- z muzyki – Kamil Bączkiewicz, VI b
- z wychowania fizycznego – Ala Ulatowska i Adam Koralewski z VI b
- z religii – Irek Florek, VI b

W konkursie „Omnibus” wzięło udział 32 uczniów klas czwartych i 36 piątoklasistów.
Zwycięzcami zostali:
- wśród uczniów klas piątych – Arkadiusz Chodór z V a,
- wśród czwartoklasistów – Przemysław Chodór z IV c

W konkursie „Wszystko wiem” przeznaczonym dla klas trzecich wyraźnie dominowała dwójka uczniów:
- Agata Staszkiewicz z III b, która zwyciężyła w dwóch kategoriach: edukacja
matematyczna, język angielski i była druga w edukacji polonistycznej
- Krzysztof Bednorz z III a, który zwyciężył w dwóch kategoriach: edukacja matematyczna i edukacja polonistyczna.
Laureaci konkursu „Szkolny Nobel”, „Omnibus” i „Wszystko wiem” otrzymali nagrody na uroczystości kończącej rok 2008/9.

[Najlepsi w Noblu z przyrody: Agnieszka Szymańska, Marta Król i Piotr Szołdra

[Laureaci Nobla z informatyki: Kamil Bączkiewicz, Michał Bochnak i Szymon Młocek]

[Trzy czołowe miejsca w Noblu z języka polskiego zajęli uczniowie VI a. Byli to: Marta Król, Agnieszka Szymańska i Michał Bochnak.]

[Najlepsi w konkursie „Omnibus” dla klas czwartych: Przemek Chodór, Robert Dawid i Daria Apel oraz Joasia Buczyńska.]

[Najlepsi w „Omnibusie” dla klas piątych: Arek Chodór, Łukasz Staszkiewicz i Przemek Zagurda.]

[Najlepsi trzecioklasiści w konkursach „Wszystko wiem”: Krzysiu Bednorz, Agata Staszkiewicz, Natalia Humska i Nastazja Zajączkowska. Na tym zdjęciu uwiecznili się z nagrodami w kategorii: edukacja matematyczna.]

[Laureaci konkursu „Wszystko wiem” z języka angielskiego: Agata Staszkiewicz, Kajetan Kozłowski, Natalia Humska.]


ROK SZKOLNY 2007/2008

[Najlepsi w konkursie "Wszystko wiem" - edukacja matematyczna: Joasia Buczyńska z III b - I miejsce, Radek Krupa z III a - II miejsce i Marcelina Lebiedzik z III b - III miejsce.]

[Czołowa trójka w konkursie "Wszystko wiem" - edukacja polonistyczna: I miejsce - Kasia Lenik z III a, II - Daria Apel z III a, III - Marcelina Lebiedzik z III b.]

[Najlepsi w konkursie "Wszystko wiem" - język angielski: I miejsce - Błażej Aleksandrzak z III c, II - Natalia Groniak z III c, III - Joasia Buczyńska z III b.]

[Zdobywcy czołowych miejsc w konkursie "Omnibus" - klasy IV: Łukasz Staszkiewicz z IV d - I miejsce, Ada Kapustka z IV d - II miejsce, Przemek Zagurda i Ania Sury z IV b - III miejsce.]

[W konkursie "Omnibus" - klasy V wszystkie miejsca na podium zdobyły uczennice klasy V a. Zwyciężyła Agnieszka Szymańska, II miejsce zajęła Justyna Wituła (której nie ma na zdjęciu), a trzecie - Marta Król (która zwyciężyła w wielu innych konkursach szkolnych).]

[W tegorocznej edycji "Szkolnego Nobla" największe sukcesy odniósł Karol Wybituła z VI a, który miał również najwyższą średnią ocen na świadectwie i zdobył tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowice.]

[W Noblu z języka polskiego zwyciężyła Karolina Gałuszka z VI a. II miejsce zdobyła Magda Smogorzewska z VI b, a trzecie Karol Wybituła, który nie dał nikomu szans w "Noblu" z matematyki i języka angielskiego, a w wielu pozostałych zajmował miejsca II i III.]

[Laureaci Nobla z historii: I miejsce - Oliwia Kosut z VI c, II - Magda Smogorzewska z VI b i III - Karol Wybituła]

[W "Noblu" z informatyki zwyciężył Kamil Żukowski z VI a. Trzecie miejsce zajął Adam Ratajczyk z VI b. Karol Wybituła był w tym Noblu drugi, ale pokonał swoich kolegów w całorocznym konkursie informatycznym i zdobył tytuł "Mistrza komputera"]


ROK SZKOLNY 2006/2007

[Konkurs "Wszystko wiem" jest nazywany w naszej szkole "małym Noblem". Rozgrywany jest w zakresie: edukacji polonistycznej, matematycznej i znajomości języka angielskiego. Na zdjęciu laureaci konkursu polonistycznego. Pierwszy od prawej Łukasz Staszkiewicz z III d, który wygrał jeszcze konkurs języka angielskiego. W środku (najwyższy) Przemek Zagurda z III b, który w tym konkursie był trzeci, ale okazał się najlepszym z edukacji matematycznej.]

["Omnibus" dla klas IV jest trudny, bo wymaga dużej wiedzy ze wszystkich przedmiotów. W roku 2006/7 wygrała go Marta Król z IV a (pierwsza z prawej), drugie miejsce zdobyła Agnieszka Szymańska z tej samej klasy (na zdjęciu w środku), a trzecie - Szymon Młocek z IV c.]

[Królem tegorocznej edycji Szkolnego Nobla był Michał Krupa z VI c. Wygrał konkurs z języka polskiego, angielskiego, matematyki, informatyki, techniki i muzyki. Jego sukcesy spisano na jednym pamiątkowym dyplomie, któremu towarzyszyła pokaźna sterta cennych książek.]

[Zdobywcy czołowych miejsc w Noblach z poszczególnych przedmiotów po rozdaniu nagród uwiecznili się na wspólnej fotografii z panią dyrektor Zofią Musiał.]

[Jak co roku dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się Nobel z informatyki. Zwyciężył Michał Krupa, ale nie mniej szczęśliwa była Ania Orszulik, która udanym startem potwierdziła, że zasługuje na szóstkę z informatyki. Z poziomu konkursu zadowolony był też organizator - p. Norbert Mosioł i dzięki temu chętnie pozował do pamiątkowej fotografii ze swoimi podopiecznymi.]


ROK SZKOLNY 2005/2006

[Tegoroczna edycja konkursu "Wszystko wiem" zakończyła się pełnym sukcesem Marty Król z III a, która wygrała wszystkie trzy części konkursu (język polski, matematyka, język angielski). Oby to była dobra wróżba na następny rok szkolny. Nagrody czekają! ]

[Największe sukcesy w tegorocznych Noblach odniósł Krzyś Matusik. Za jeden z nich otrzymał książkę "Fascynujące miejsca w Polsce". Ciekawe, czy były w niej wiadomości o SP 2, która dla Krzysia na pewno była wspaniałym miejscem. Życzymy sukcesów w nowej szkole i nowym miejscu zamieszkania.]

[Michał Krupa też mógł się pochwalić pokaźną stertą książek. Wygrał "Omnibusa" dla klas V, został "Mistrzem ortografii" i nieźle "namieszał" w Noblach (jeżeli przegrywał to tylko z Krzysiem Matusikiem). Następny rok powinien należeć do Michała. ]

[Pierwszy z prawej - Arek Kubiak z V b - zwycięzca tegorocznej edycji Nobla z informatyki, pierwszy z lewej - Kamil Gurazdowski z V d - trzeci w tym Noblu. Chłopcy zdobyli także miejsca na podium w całorocznym konkursie o tytuł "Mistrza komputera", który wygrała Angelika Woś. ]


ROK SZKOLNY 2004/2005

[Rok szkolny 2004/5 - Karolina Gałuszka z III a zdobyła czołowe lokaty we wszystkich konkursach "Wszystko wiem". Była druga z matematyki, języka angielskiego i trzecia z języka polskiego. Jej klasowy kolego - Karol Wybituła - wygrał konkurs "Wszystko wiem"-edukacja matematyczna.]

[Rok szkolny 2004/5. W konkursie Omnibus - klasy V zwyciężył Krzysiu Matusik z V c. Jako jedyny piątoklasista wziął udział w Noblu z matematyki - i wygrał. Zwyciężył także w całorocznym konkursie ortograficznym dla klas piątych.]

[Rok szkolny 2004/5. Największe sukcesy w tegorocznych Noblach odniosła Milena Zawisza z VI c. Wygrała konkurs z języka polskiego i techniki, była trzecia w Noblu z religii.]

[Rok szkolny 2004/5. Nobel z informatyki cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów ,ale nie należał do łatwych konkursów. Składał się z trzech etapów, wszechstronnie sprawdzał wiedzę i umiejętności uczestników. Oto najlepsza trójka całego konkursu. Od lewej: jego zwycięzca i jednocześnie Szkolny Mistrz Komputera Adrian Białożyt, Piotr Koropacz - II miejsce i Aneta Słupek - III miejsce.]


ROK SZKOLNY 2003/2004

[Akademia na zakończenie roku szkolnego 2003/2004. Masa nagród za "Noble" i inne konkursy jest już ułożona na stole, którego część widać na fotografii. Agnieszka Tekla na razie otrzymuje od pani dyrektor świadectwo z czerwonym paskiem. Wkrótce ruszy po nagrody za sukcesy w "Noblach".]

[Rok szkolny 2003/2004. Pożegnalne zdjęcie najlepszych uczniów i redaktorów gazetki szkolnej. Trzy dziewczyny: Agnieszka Tekla (siedzi pierwsza z lewej w drugim rzędzie), Magda Matusik i Agnieszka Gryman (pierwsza i druga z lewej, które przykucnęły w pierwszym rzędzie) zabrały do domowych bibliotek większość książek przeznaczonych dla zdobywców czołowych lokat w "Szkolnym Noblu". Po jednym "Noblu" wygrały: Karolina Półgroszewicz i Magda Migdał (pierwsza i druga z prawej w drugim rzędzie). Najwięcej zwycięstw odniosła Agnieszka Gryman.]


ROK SZKOLNY 2002/2003

[Rok szkolny 2002/2003. Konferansjerzy z klasy V c: Aga Tekla i Michał Miech zapowiadają kolejne punkty programu akademii na zakończenie roku szkolnego. Stół z nagrodami już pusty, a najwyższa sterta książek piętrzy się przed Magdą Ładniak, która pobiła rekord szkolny w wysokości średniej ocen i w ilości zwycięstw w "Noblach".]


ROK SZKOLNY 2001/2002

[Rok szkolny 2001/2002. Agata Kiklica otrzymuje kolejną nagrodę za kolejne zwycięstwo w Noblu. Agata biła wtedy wszystkie szkolne rekordy - miała najwyższą średnią ocen na koniec roku i najwięcej zwycięstw w "Szkolnym Noblu".]

[Rok szkolny 2001/2002. Karolina Młyńczyk - nasza najwybitniejsza sportsmenka wygrała oczywiście "Nobla" z wychowania fizycznego i w nagrodę dostała książkę o metodach treningowych mistrzów NBA. Wszyscy znali zamiłowanie Karoliny do koszykówki i dlatego cieszyli się razem z nią. Wśród nagrodzonych widzimy także zwyciężczynie Omnibusa w klasach IV i V. To Agnieszka Tekla i Magda Ładniak (czwarta i piąta z prawej).]


ROK SZKOLNY 2000/2001

[Rok szkolny 2000/2001. Najwięcej "Nobli" zdobyli: Marcin Ładniak i Maciek Koropacz (czwarty i piąty z prawej w drugim rzędzie). Oni do pamiątkowej fotografii stanęli tylko z dyplomami, bo książki były zbyt ciężkie.]


ROK SZKOLNY 1998/1999

[Rok szkolny 1998/99. Zwycięzcy konkursu "Szkolny Nobel" otrzymali poza cennymi książkami także pamiątkowe plakietki i kubki z zabawnymi napisami. Największą kolekcję nagród zgromadził Janek Mokwa (siedzi pierwszy z prawej), który wygrał "Nobla" z czterech przedmiotów, a w pozostałych także mieścił się w pierwszej trójce.]


ROK SZKOLNY 1996/1997

[Rok szkolny 1996/97. Pani dyrektor Iwona Gawlas wręcza nagrody zwycięzcom pierwszej edycji konkursu "Szkolny Nobel".]


do góry

wstecz